post

تونل انجماد

تونل انجماد جهت تولید مواد غذایی منجمد در حجم بالا استفاده می شود که دارای دو نوع تونل انجماد معمولی و تونل انجماد سریع می باشد.مجتمع صنعتی نیک فرد سازنده و تامین کننده انواع تونل انجماد