post

کانتینر یخچال دار مزدا

مجتمع صنعتی نیک فرد تولید کننده کانتینر یخچال دار مزدا با استفاده از مواد پلی یورتان تزریفی و یراق تمام استیل و عضو انجمن کابری سازان کشور