خرید و فروش نیسان و ایسوزو صفر و کارکرده

خرید و فروش انواع نیسان های صفر و کارکرده همراه با کانتینر یخچالی با دستگاه سردکننده و بدون دستگاه سردکننده

فروش نیسان صفر ،خرید نیسان کارکرده وایسوزو همراه با کانتینر و بدون کانتینرو همچنین همراه با دستگاه سردکننده و بدون دستگاه سردکننده
خرید و فروش بدون واسطه و به صورت مستقیم می باشدو درکمترین زمان معامله صورت میگیرد 
Nikfard.ir             اینستاگرام 

09115080308   آقای مشراقی   
33872020
33872838             دفتر شرکت   

 

خرید و فروش نیسان و ایسوزو صفر و کارکرده